Tilbake


Øystein Weie er forfatter av historien om Weieslekta. Den er samlet på en CD og beskriver etterkommerne frem til i dag, år 2005.


Tilbake| Neste side

Anna og Severin på Haldbakken husmannsplass

Anna og Severin i eldre år

Anna Regine Johannesdatter Lorvik

Ble født 19 april 1877 på Lorvikplass i Sparbu.
17 juni samme år ble hun døpt i Mære kirke og 14-15 år senere ble hun også konfirmert i samme kirke. Foreldre var Johannes Olsen Lorvikplass og Eline Rebekka Sørensdatter. Anna fikk senere også en søster som het Grete. Faren Johannes døde tidlig og mor til Anna og Grete ble senere gift med enkemann og selveier Olaus Jonsen Grandvik. Bryllupet deres sto i Sakshaug kirke 4 juni 1900.

Anna var fyllt 18 år da hun første gang ble mor. Nora eller Eleonora som var hennes døpenavn, ble født 6 august 1895. Hennes far var Anton Olsen Gjørstad fra Ytterøya. (Han var 17 år da han ble far) Ved folketellingene for 1900 finner jeg Eleonora Antonsdatter boende hos sin bestemor Eline på Grandvik gård ved Inderøen herred.

Ved samme folketelling finner jeg igjen Anna på Ørlandet der hun er ansatt som tjenestepike med ansvar for kreaturstell på Østraat gård. På samme gård arbeider Martin Kalsenget som jordarbeider mens han bor hjemme på Karlsenget. Dette resulterer i Georg Karlsenget som blir født 20 juni 1901. Senere tok han etternavnet Letnes etter gården hvor han vokste opp.

26 august 1904 kom Torleif til verden. Far til Torleif var svensk jernvegsarbeider, Oskar Taknik Bjørklund, og han var født 1877. Da Torleif ble født , var farens bopel "Haugastøl, 5 avdeling på Bergensbanen".

Så er vi fremme ved året 1908 og da hadde Anna og jordarbeider Severin Weie funnet hverandre og det ble giftemål. Bryllupet sto i Sakshaug kirke, Inderøy prestegjeld den 29 november 1908.

Husmannsplassen Haldplass (Halllbakken) under Hald gård ble etterhvert deres fremtidige bosted og underveis ble enda fem barn født. Anna var blind de siste årene av sitt liv.

Bertin Severin Arntsen Veie

Severin Weie eller Bertin Severin Arntsen Veie som han ble døpt, ble født 10 mars 1877 på Grandplads 1 hjemme hos Seriannas foreldre på Røra, Inderøy. Han ble døpt den 20 mai 1877 i Salberg kirke. Foreldre var Arnt Arntsen Veieval og Serianna Sivertsdatter Grande. Rundt 1880 flytter familien til Skogn og bosetter seg på Remarken.

Severins søster Baroline ble født året etter Severin. Som voksen jente finner vi henne i Trondheim hvor hun jobber som sypike, og bostedsadresse er Rebslagerveiten 20 hvor hun har et krypinn. Senere ble hun gift Fredriksen og ble mor til Sigvart og Bergljot.

I 1892 får Severin utflyttingsattest fra Salberg sogn, dette er vel i forbindelse med at han skal konfirmeres i Skogn. Severin sto som konfirmant i Alstadhaug kirke og var tidlig ute i arbeidslivet. År 1900 er han å finne som jordarbeider hos Anders Stokke på Skjenstad gård i Malvik Herred. Der skriver han forøvrig navnet sitt Weie med W. Det går langt utover 1900-tallet før W igjen dukker opp i etternavnet. Hvor lenge han var i arbeid der er ikke kjent men åtte år senere møter han altså Anna.

Da er vi fremme ved året 1908 og bryllup som sagt. Husmannsplassen Haldplass (Hallbakken) under Hald gård blir etterhvert utgangspunkt for den stadig økende familiens videre liv og levnet. Da Sigvart og Birger ble født, var adressen Strømmen. Da Johannes kom til verden, sto Severin oppført som verksarbeider med adresse Hald gård og da Trygve og Eldbjørg ble født, var Haldplass (Hallbakken) en realitet. Severin døde av urinsyregikt men årstallet da han døde er foreløbig ikke funnet. Selve husmannsplassen Haldplass er borte og nye hus er bygget i nærheten av der hvor de gamle husene sto.

Severins søster Baroline med familie

Severins søster Baroline med familie

Tilbake| Neste side

Valid HTML 4.01 Transitional