Hva denne bloggen skal handle om?

August 10th, 2015
Tja, jeg mener bestemt at den kan handle om tingene vi omgir oss med til daglig, hvordan vi påvirkes av andres gjøren og laden, privat som i samfunnet som helhet, det skulle vel være presist nok.